RijksLuchtvaartSchool 1957

2017 gereed – BOEi project

De provincie Drenthe is eigenaar van de RijksLuchtvaartSchool te Eelde nabij Groningen Airport Eelde en is een beschermd Provinciaal Monument. De provincie wil door behoud en herbestemming van het monument werkgelegenheid creëren. Tevens biedt het kansen voor de ontwikkeling van het voorterrein van de luchthaven. Er is eind van 2016 begonnen met het herstel/upgrade van het complex, bestaande uit 3 panden.
Het hoofdgebouw, gebouw B, is gereed voor bijeenkomsten en presentaties. Daarnaast zal de Provincie Drenthe, Hanze hogeschool Groningen en een aantal Start-Ups er kantoor houden.
Gebouw A wordt per september 2017 grondig onderhanden genomen en zal per januari 2018 beschikbaar zijn met flexibele kantoorruimten.

De werkzaamheden aan het gebouw worden mede uitgevoerd als praktijkopleidingsplaats voor vaklieden.

www.boei.nl